BIM konzultace

Zpět na všechny reference

ELI Beamlines – laserové centrum Břežany

Podlahová plocha: 20 000 m2
Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

 • doplnění popisných vlastností prvků do BIM modelu dle podkladů z realizace stavby a dokumentace skutečného provedení
 • vytváření BEP (BIM Execution Plan, Výkonný plán BIM)
 • připojení dokumentů z realizace stavby k prvkům modelu

Knihovna Vysočiny

Podlahová plocha: 3 500 m2
Naše role: Aplikace Bim.PointBIM dataBIM konzultace

 • pilotní BIM projekt kraje Vysočina, vzorová předloha pro další projekty zadávané v BIM
 • aplikace Bim.Point byla využívána k prohlížení modelu a sdílení dat v průběhu výstavby
 • aplikace usnadnila vytvoření plnohodnotného modelu skutečného provedení stavby, jehož reálná data lze ihned začít používat při správě a údržbě budovy

DPP metro Opatov

Podlahová plocha: 9 000 m2
Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

 • aktualizace dat přes API ve 2min. intervalu
 • spolupráce s WAGO (detekce poruchy)
 • přístup k informacím o svítidlech – lokace, stav, motohodiny, porucha
 • aktualizace dat přes API ve 2min. intervalu
 • vysoký stupeň zabezpečení – lokální server, záložní zdroje

Datové centrum SPCSS v Zelenči

Podlahová plocha: 2 000 m2
Naše role: Aplikace Bim.PointBIM dataBIM konzultace

 • sestavení výkonného plánu BIM
 • vytvoření BIM modelu stavby (MSPS) dle stávající DSPS vč. veškerých TZB rozvodů
 • implementace dat a dokumentace do CDE platformy Bim.Point
 • využití Single Sign-On logování dle standardu SAML2 a dalších funkcionalit pro zajištění vysokého zabezpečení

Státní Opera Praha

Podlahová plocha: 19 000 m2
Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

 • pasportizace, aktualizace a digitalizace stávajících podkladů.
 • metodika, jak používat BIM model a jak pracovat s dokumenty a uživatelskými parametry
 • aplikace Bim.Point pro správu budovy

Výrobní areál – STROS – Sedlčanské strojírny

Podlahová plocha: 15 000 m2
Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

 • zajištění pořádku v informacích a dokumentech za účelem zefektivnění správy nemovitosti
 •  přiřazení stávající dokumentace k prvkům modelu
 • vytvoření komplexního BEP, na základě kterého se datový model postupně rozšiřuje o další prvky, parametry a haly areálu

Kongresové centrum Praha - nová výstavní hala

Podlahová plocha: 38 000 m2
Naše role: BIM konzultace

 • sestavení EIR, tj. požadavků investora na BIM model skutečného provedení stavby, aby měl relevantní hodnotu při správě objektu
 • BIM protokol - nastavení standardů a zásad spolupráce BIM projektového týmu

Administrativní budova NHQ (sídlo ČSOB)

Podlahová plocha: 86 000 m2
Naše role: BIM dataBIM konzultace

 • zpracování BIM modelu stávající budovy – prokázání reálnosti nasazení technologie BIM tak, aby vyhovovala potřebám ČSOB i pro nově navrhované stavby
 • vytvoření metodického materiálu (Koncepce zavedení BIM v ČSOB) jak data zadávat a používat
 • propojení se stávajícím FM systém Archibus, napojení na stávající evidence
 • cena IFMA za projekt roku 2014

Dokumenty ke stažení zdarma