Datové centrum SPCSS v Zelenči

18 stavebních objektů; 7 provozních souborů; celková plocha pozemků 157 632 m2

  • Sestavení výkonného plánu BIM (BEP)
  • Vytvoření BIM modelu stavby (MSPS) dle stávající DSPS včetně podrobného zpracování veškerých TZB rozvodů
  • Federovaný model složený z 25 IFC modelů (stavebně-architektonická část, zdravotechnika, vytápění, chlazení, slaboproud, silnoproud a další)
  • Instalování platformy Bim.Point na lokální servery klienta
  • Implementace vytvořených dat a dostupné dokumentace do společného datového prostředí (CDE) platformy Bim.Point
  • Využití Single Sign-On logování dle standardu SAML2 a dalších funkcionalit pro zajištění vysokého zabezpečení
  • Zaškolení pracovníků na straně klienta

 

video

Dokumenty ke stažení zdarma