Sdílení informací ve stavebnictví

Hlavní přínosy CDE

  • přehledná správa dokumentů
  • transparentní komunikace nad projektem
  • informace z BIM modelů dostupné pro všechny
  • možnost odkazování a provazování prvků stavby
  • jasné nastavení workflow (pracovních postupů)
  • stukturovaná správa projektu (organizace informací, přístupy, šablony)

Společné datové prostředí (Common Data Environment) je jediným zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a šíření informací pro celý tým projektu. Jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám.

Pracovní postupy CDE

Pracovní postupy CDE organizují tok a správu informací v průběhu celého životního cylku projektu.

  • schvalovací postupy
  • komunikační postupy
  • hlášení závad
  • a další dle individuálních potřeb

CDE řešení

Serverová nebo cloudová technologie se správou databází, úložištěm, sledováním vad a dalšími funkcemi pro práci s BIM daty, které podporují pracovní tok CDE.

Moduly CDE platformy

Připojení dokumentů na strukturu stavby a jejich označení metadaty, podle kterých je možno dokumenty třídit a vyhledávat. Propojování dokumentů a jejich verzí s ostatními záznamy v CDE (úkoly, procesními záznamy, jednotlivými prvky modelu stavby). Dokument je v CDE pouze jednou, v platné verzi; neaktuální verze přístupné v archivu.

Umožňuje nastavit pro uživatele takové postupy, aby vždy přehledně věděl, v jakém stavu dokument je (sdíleno, publikováno, archivováno) a jak souvisí s ostatními záznamy v systému CDE (komentáře dalších uživatelů, trasování historie).

BIM model stavby sestavený dle potřeby z více souborů v otevřeném formátu IFC. Záznamy CDE lze vázat na všechny úrovně struktury modelu, včetně prvků. Možnost vyhledání konkrétního prvku, měření vzdáleností, řezání modelu; práce s prvky (jednotlivě nebo dle typu) - skrývání/zobrazování, obarvování, průhlednost.

+ POHLEDY A SETY – Personalizovaný pohled na všechna data prvků. Usnadnění komunikace nad modelem. Pohled – uložení nastaveného pohledu na 3D model. Set – uložení skupiny vybraných prvků.

Nastavení hierarchie uživatelských práv dle role účastníka. Povolení nebo zamezení uživateli prohlížet, upravovat, vkládat a mazat dokumenty, vlastní uživatelské parametry, tickety a alerty.

Komunikace mezi uživateli projektu nad jednotlivými dokumenty a prvky modelu pomocí tzv. ticketu. Trasování historie a automatická notifikace e-mailem o stavu ticketu.

Evidence úkolů, závad a dotazů pomocí tzv. ticketu. Ticket umožňuje vložit odkazy na dokumenty, prvky, alerty nebo další tickety. Trasování historie a automatická notifikace e-mailem o stavu ticketu.

Uživatelem definované parametry prvků modelu, které je možno editovat, sdílet, podle nich vyhledávat a třídit. UP jsou k modelu připojeny nad rámec datových informací obsažených v IFC souboru. Osobní uložení uživatelských pohledů na data a prvky modelu.

Notifikační kanál pro upozorňování uživatelů na změny vybraných vlastností prvků nebo metadat dokumentů. Automatické hlášení statusu (OK, Upozornění, Varování) e-mailem nebo v modulu Alert.

Dokumenty ke stažení zdarma