ELI Beamlines – laserové centrum Břežany

Uživatel má k dispozici BIM model technologické části objektu. Doplnění popisných vlastností prvků do BIM modelu dle podkladů z realizace stavby a dokumentace skutečného provedení. Vytváření BEP (BIM Execution Plan, Výkonný plán BIM) - komplexní dokument, který jasně definuje pravidla, jak pracovat s konkrétním BIM modelem, a který zohledňuje požadavky všech zúčastněných stran. Zprovoznění modelu v Bim.Point, připojení dokumentů z realizace stavby jako přílohy k prvkům modelu.

Roman Kuřátko, ELI Beamlines: „Chtěli jsme si v ELI udělat pořádek v dostupné dokumentaci. Předali jsme Bim.Pointu celý data-server a mnoho dalších podkladů. Bim.Point tým specifikoval postup práce v detailním 30stránkovém dokumentu, sestavil BEP a dohodli jsme se na vytvoření databáze všech informací skutečného provedení stavby v podobě BIM modelu. Byla to hodně analytická činnost. Vytvořená databáze je teď přístupná všem uživatelům a je to užitečná podpora našich každodenních FM procesů.“

youtube video o projektu ELI Beamlines - zde

Dokumenty ke stažení zdarma