Zdroje a soubory ke stažení

Zdroje

ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, srpen 2014. 4 strany + CD ROM. Třídící znak 73 0109.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_model_budovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://buildingsmart.org/ 
http://www.eubim.eu/ 
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/
http://www.openbim.cz/
http://www.czbim.org/
http://www.di5.cz/
https://www.nlfnorm.cz/terminologie-bim Terminologický česko-anglický výkladový slovník pro BIM
https://bimdictionary.com/ open source BIM slovník, v téměř 20 jazycích včetně češtiny.