Zavádění metody BIM v České republice pohledem experta ze současné praxe

1. října 2017

V současné době probíhá po celém světě proces digitalizace ve stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0. Tento trend byl nastartován i v České republice, a to novelou zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a také usnesením vlády z 25. září 2017, kdy byla schválena „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“.

38-10-2017-konstrukce.pdf

Soubory ke stažení

Dokumenty ke stažení zdarma