Sídlo Nadace ABF

červenec 2017

Asi těžko bychom hledali pro jeden z pilotních projektů vhodnější budovu. Sídlo Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze funguje jako školící centrum České stavební akademie. Své rozmanité prostory rovněž nabízí i k pronájmu pro odborná setkání, obchodní jednání, pro konferenční, výstavní a jiné akce. Správa takové budovy má tedy logicky svá specifika a konkrétní požadavky.
S předsedou správní rady Nadace panem Ing. arch. Janem Fibigerem, CSc., jsme v kontaktu asi 3 roky. Výčet jeho pracovních zkušeností je skutečně dlouhý, kromě Nadace působí i jako předseda správní rady ČVUT nebo prezident SIA ČR. A co bylo pro naši spolupráci rozhodující – je nadšencem pro BIM a v metodě BIM vidí budoucnost. Zaujala ho možnost spravovat budovu Nadace pomocí Bim.Pointu a od přání k realizaci byl jen krůček. Bim.Point je webový on-line nástroj na efektivní práci se všemi informacemi o budově nebo stavbě během celého životního cyklu budovy. Je určen všem, kteří potřebují pracovat s daty o budově a jejími prvky, zejména vlastníkům a správcům budov. 

Pořízení dokumentace

Budova Nadace neměla dokumentaci stávajícího stavu zpracovanou v BIMu, proto bylo naším prvním krokem její pořízení. Informační model budovy BIM je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu. Z dostupných podkladů v papírové i digitální 2D formě a z informací získaných během několika obhlídek kolegové ze společnosti di5 architekti inženýři, s.r.o., zpracovali pasport budovy v BIMu. Bim.Point je technologicky nezávislý na komerčních licencích - výměna a sdílení dat a údajů o stavbě probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC prostřednictvím pouze webového prohlížeče. Již v průběhu zadávání dat do modelu jsme přihlíželi k tomu, jaké informace o jednotlivých prvcích bude potřeba evidovat. 

BIM model

Pro představu o podrobnosti – do BIM modelu byla zanesena data např. o kotlech, videoprojektorech a dalších provozně důležitých zařízení. Kromě 3D geometrie a polohy jednotlivých zařízení v objektu poskytuje BIM model rovněž aktuální (uživatelem zadané) informace pro potřeby facility managementu - typ kotle, jméno zodpovídající osoby, datum provedení posledního servisu, datum poslední platné revize a termín, do kdy má být provedena revize příští, to vše včetně kontaktu na servisní nebo revizní firmu. K prvku je připojeno PDF (nebo i jiné formáty – např. jpg, doc, xls) s manuálem k obsluze nebo kopie zprávy o revizi. Všechny tyto informace jsou v prostředí Bim.Pointu uspořádané na uživatelsky volitelných kartách. Tímto způsobem je přehledně zpracována databáze všech dokumentů budovy.

Výhody 3D modelu


Správce budovy si pochvaluje nové způsoby komunikace se servisními firmami, které mu Bim.Point umožnil. S pracovníkem servisní firmy diskutují přímo u počítače nad 3D modelem, což je rychlejší a pohodlnější. Bim.Point není pouze prohlížečka 3D modelu, ale umožňuje tabulkově databázový přístup ke všem parametrům prvků. V digitální formě tak zkontrolují všechny dostupné revize, kdy proběhla poslední údržba, výběrový seznam vyexportují do .xls tabulky, se kterou mohou dále pracovat. 

Pronájmu předchází virtuální prohlídka


Prostory centra jsou nabízeny k pronájmu jako zasedací a školící místnosti. Pro potenciálního zájemce umožňuje BIM model atraktivní virtuální prohlídku, jak aula, konferenční sál nebo galerie reálně vypadají. Tuto funkci Nadace ještě plně nevyužívá, ale je v plánu umístit na webové stránky QR kódy pro jednotlivé prostory. Načtením QR kódu pomocí smartphonu s gyroskopem (pohybovým sensorem) se ocitnete uprostřed místnosti, následným otáčením telefonu se na displeji otáčí panoramatický obraz místnosti a zájemce si zvolené prostory může opravdu důsledně prohlédnout.

Vyzkoušejte sami: http://panorama.enscape3d.com/view/exkiizp2

Úskalí přechodu na digitální dokumentaci

Při zavádění Bim.Pointu do praxe jsme v Nadaci museli řešit drobné dílčí problémy. Některé stávající počítače nesplňovaly doporučené hardwarové požadavky. Nejsložitější se tradičně ukázal problém s pružností přístupu lidí. Začít využívat nový nástroj a upravit své stávající postupy je pro většinu z nás ten nejobtížnější úkol. Převedení tradiční „analagové“ dokumentace do digitální podoby vyžaduje především vymyslet a potom i dodržovat pravidla, která nastaví jasnou strukturu informací a tím i celkový pořádek. A toto není vůbec jednoduchý úkol.
S Nadací i nadále spolupracujeme a pomáháme uživatelům s postupným převáděním stávající evidence do Bim.Pointu. Na základě poznatků a zkušeností z tohoto pilotního projektu dále vylepšujeme a zdokonalujeme i naši aplikaci Bim.Point.
Video ukázku možností využití informací budovy v podobě BIM modelu v nástroji Bim.Point můžete zhlédnout na https://youtu.be/JxPzDDMUn34
Velmi nás povzbudil přístup pana předsedy Fibigera k Bim.Pointu a k BIM obecně. „Naše stavebnictví nutně potřebuje zvýšit efektivitu řízení. Je nezbytné mimo jiné celý proces elektronizovat a datově standardizovat. BIM je bezesporu ta správná platforma, jak toho dosáhnout. Co nejširší využívání elektronických nástrojů, jako je Bim.Point, nám tuto cestu usnadní.“

 

Dokumenty ke stažení zdarma