World Construction Forum WCF 2019, Lublaň

V dubnu se v Lublani konalo World Construction Forum WCF 2019. Akce s podtitulem Odolnost staveb a infrastruktury se za Bim.Point účastnila Agnieszka Szóstko-Budzińská a přivezla mnoho cenných podnětů a také velkou poklonu organizátorům.

Největší dojem na ni zanechala přednáška Dr. Marka Colemana: Crossrail – A Case Study in BIM and Asset Management. Doktor Coleman ve své případové studii přiblížil londýnský projekt Crossrail – trasa propojující západní část Londýna (Reading + Heathrow Airport) s východní (Abbey Wood a Shenfield). Jedná se o 117km dlouhou trasu se 41 stanicemi, jejíž součástí je 42km tunelů pod centrem Londýna, která zvýší přepravní železniční kapacitu v městě o 10%. Objemná státní zakázka, zapojení několika mezinárodních týmu, koordinace množství profesí. 250 tisíc modelů, 5 milionů dokumentů, 1 milion prvků majetku, 500 tisíc výkresů, 20 tisíc uživatelů CDE. Data byla tvořena v různých softwarech (např. ABB Elipse, IBM Maximo, ProjectWise, ESRI,…) a výstupy z nich musely splňovat přesně definované požadavky. 

Projekt extrémně náročný i z pohledu lokality – stávající zástavba, vysoká koncentrace výškových budov, hustá síť stávajících tras. BIM v mnohém usnadnil také manuální práci – např. automatické vrtání v tunelu podle laserscanu a návrhu. BIM využívali nejen pro návrh modelu, ale pro celkový management dat (grafických i negrafických). Závěrem bylo povzbuzující zjištění, že s pomocí BIMu lze zvládnout i takovýto projekt, udržet vše transparentní v CDE (Common Data Enviroment), a nijak zásadně nepřekročit rozpočet.

Všechny příspěvky včetně uvítacích proslovů se vysílali živě online na webu a nyní jsou k dispozici jejich záznamy - zde. Pokud bychom Vám ze všech online přednášek ke zhlédnutí měli doporučit jednu, určitě by to byl právě Mark Coleman.

Pozoruhodná byla i případová studie Prof. A. Moropoulou: Udržitelné zachování moderních a historických budov a infrastruktury - paradigma rehabilitace Božího Hrobu. Paní profesorka působila jako šéfka týmu 50 expertů, který deset měsíců restauroval edikulu v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Práce se prováděly zejména v noci, aby nemusely být zastaveny prohlídky návštěvníků chrámu. Prakticky všechny části edikuly byly rozebrány, vyčištěny a zrestaurovány, včetně sloupů a kopule svatyně.

Navazující přednášky byly rozděleny do 6 tématických celků a některé probíhaly současně, jelikož se prezentovalo ve třech sálech.
My jsme se soustředili zejména na Téma 6: Digitally engineered built environment: BIM lifecycle and Facility & Asset – Management.

Zavítali jsme však také na několik přednášek z bloku 3: Kulturní dědictví v digitálním světě. Zde jsme se také poprvé setkali s termínem H-BIM – historic BIM. Inventura a pasportizace budov je již běžnou náplní práce památkářů. Nové možnosti nabízí BIM a virtuální realita. Obhlídka objektu dronem nebo tepelné scanování (s následným promítnutím do BIM modelu) památkářům často usnadňují rozhodovaní, například jaká místa a v jakém rozsahu bude nutné opravit nejdříve.

S úvodní přednáškou Tématu 6 vystoupila Sakthy Selvakumaran z University of Cambrige. Přiblížila svůj výzkum – monitoring objektů (budov, mostů) a jejich pohybu z vesmíru. Princip spočívá v umístění speciálních čidel na objekty (týká se i stávajících objektů) a následné snímání jejich polohy pomocí vesmírných satelitů. Snímání a správa těchto změn pomohou předcházet kolapsům objektů. 

Své slovo zde měli i zástupci z facility managementu. Oana Schippers-Trifan, která jakožto odborník na správu památkových budov představila projekt INCEPTION nebo Klemen Pahulje ze společnosti SPL, největší a nejstarší správcovské společnosti na Slovinsku, který zdůraznil, že je potřeba systematizovat a edukovat v BIM problematice také managery projektů.

Borut Hafner ze Slovinského bytového fondu popsal proces implementace a používání BIM technologie při správě a údržbě budov. Popis problémů, se kterými se při tom potýkají, ale důrazné vyzdvihnutí přidaných hodnot, které BIM přináší do facility managementu, přineslo souhlasné pokyvování.

Konferenci pořádala Slovinská komora inženýrů (the Slovenian Chamber of Engineers) a stavební a geodetická fakulta University of Ljubljana pod záštitou Světové federace inženýrských organizací (World Federation of Engineering Organizations). WCF 2019 bylo věnováno 100. výročí Ljubljana Engineers Chamber (předchůdce Slovinské komory inženýrů) a 100. výročí založení University of Ljubljana.

Ve Slovinsku přistupují k BIM stejně jako v ČR, jak nám potvrdily mnohé přednášky i osobní rozhovory s účastníky prezentace. A my se už těšíme na dobu, kdy budeme zase o krok dál a komplexní pojetí projektů v BIM (stejně jako probíhalo u Crossrail) bude v ČR běžná záležitost.

 


zdroje fotografií: https://www.wcf2019.org; Crossrail; Bim.Point

Dokumenty ke stažení zdarma