NOWE OBLICZE BIM 2018

Ve středu 14. listopadu se uskutečnil již 3. ročník odborné konference Nowe Oblicze BIM v polské Varšavě. Ani letos jsme si setkání nenechali ujít a zúčastnili se jak názorných workshopů, tak řady zajímavých přednášek odborníků z celé Evropy. Tomáš Minka, vedoucí vývoje naší aplikace Bim.Point, na úvod shrnuje: „Obecně můžeme říct, že Poláci jsou ve využívání BIM oproti České republice pár let pozadu, nicméně odborná sdružení již vyjednávají s ministerstvy o státní podpoře BIM. Naopak závidět můžeme Polsku jeho aktivní členství ve skupině BuildingSmart. Podobná spolupráce na platformě Open BIM by nám velmi pomohla, a to nejen při práci na BIM standardech.“ 

Sérii proslovů zahájil Artur Soboń z Ministerstva investic a rozvoje na téma „Polsko na světové mapě – kde se nacházíme a kam směřujeme?“, který posluchače mj. informoval o existenci polské skupiny Open Design Alliance, která aktuálně pracuje na převaděči mezi IFC a DWG formáty. Na jeho proslov navázal Aleksander Szerner, manažer digitalizace a chytrých technologií ve společnosti Skanska a zároveň prezident BIM for Polish Construction Association. Aleksander uvedl zajímavé srovnání, jak se za posledních 100 let změnily vlivem pokroku různé oblasti lidské činnosti, ale stavebnictví přitom zůstalo v principech stejné. Z jeho příspěvku vyplynulo, že se díky BIM technologii můžeme přesunout ze současného stavu 20:80 (poměr úsilí věnovaného plánování a přípravě vs. realizaci) k poměru 80:20. S tím souvisí detailnější plánování, ale na druhé straně také nižší spotřeba času a energie při realizaci.

S další zajímavou přednáškou vystoupil Rob Roef z Nizozemska, bývalý člen buildingSMART International a současný BIM manažer Graphisoftu. V rámci prezentace „Proč Open BIM funguje“ apeloval pod originálním heslem a mnemotechnickou pomůckou KISS neboli „Keep IFC Simple Stupid“ na udržení přehlednosti a údernosti pravidel a dokumentace v BIM. Má-li Open BIM koncept fungovat, pak musí být nutně založený na otevřených standardech a pracovních postupech. Tuto myšlenku v podstatě zdůrazňovala každá přednáška, která v rámci konference zazněla. Pouze díky Open BIM se projektů budou moci účastnit jednotlivé strany bez ohledu na to, jaký software používají.

V další části programu se slova ujal Brit Fred Mills ze společnosti TheB1M. Fred prezentoval zajímavé vize a technologické inovace ve stavebnictví. „Opravdu zajímavá byla připomínka, že to jsou právě stavby, které ovlivňují náš každodenní život ze všech lidských výtvorů nejvíce. Nikdo si to ale plně neuvědomuje. V budovách bydlíme, pracujeme i trávíme volný čas; chodíme ulicemi, jezdíme přes mosty. Stavby mají velký dopad na naše prostředí, životy i sociální vztahy, a tudíž mají také velký potenciál. My jen musíme najít vhodné způsoby, jak ho správně využít,“ komentuje Tomáš Minka. Všichni již známe drony, 3D tiskárny, virtuální a rozšířenou realitu, digitálně řízené stavební stroje nebo roboty. Nicméně nově zde byly ukázány principy 4D tisku, který umožňuje vytváření dynamických struktur schopných měnit svůj tvar v závislosti na spouštěcích impulsech - času, teplotě, světlu, vodě atd. Další technologickou inovací, kterou lze bezpochyby využívat i ve stavebnictví, je robotický exoskelet určený k podpoře svalů člověka při chůzi nebo práci. 

Bezesporu zajímavým příspěvkem bylo také vystoupení architektky Edyty Andrejczykové, která se již 2,5 roku podílí na straně investora na realizaci unikátní laboratoře ve varšavském Vědeckém centru Kopernik. Edyta poukázala na to, že v BIM schématech procesu výstavby je investor zobrazován pouze jako jeden článek. Ale ve skutečnosti se za tímto „žlutým puntíkem“ skrývá velké množství dalších profesí, které tak přichází s BIM technologií do styku. Celodenní program uzavřel Marcin Świerz z Project-BIM. Demonstroval, jak se dnes mění úkoly a nástroje architekta, přičemž balancují na rozhraní navrhování a parametrického programování.

 

Dokumenty ke stažení zdarma