6. konference BIM ve stavebnictví 2020

Ve dnech 2.- 3.září 2020 se v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze konal 6. ročník Konference BIM ve stavebnictví. Akce každoročně dokumentuje vývoj informačních modelů staveb až ke komplexní digitalizaci managementu a řízení procesu výstavby.

Po oba dny probíhala jako doprovodný program výstava MiniExpo BIM 2020 - již tradiční představení firem a jejich inovativních produktů zabývající se BIM.

Konferenci připravili Nadace ABF, MPO, CZ.BIM a SPS, ve spolupráci s ČAS, MMR, ČKAIT, ČSSI, SIA ČR, ČVUT a za podpory dalších odborných partnerů.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v ČR byla hojná účast jak na straně přednášejících, tak na straně návštěvníků. A až na zpřísněná hygienická opatření probíhala akce ve shodě s předchozími ročníky. 

Po úvodním slovu předsedy správní rady Nadace ABF Jana Fibigera následovaly 4 panely na odborná témata. Moderátoři panelů přizvali do diskuze odborníky z praxe i veřejné správy. 

  • 1. panel – BIM a digitální vystavěné prostředí. V tomto bloku padla z úst Tomáše Ctibora z platformy 4ct věta, která se pak s drobnými obměnami vyskytovala ve více příspěvcích. A to, že v dnešní době není problém data generovat, ale umět se v nich zpětně vyznat.
  • 2. panel – BIM a příprava legislativy
  • 3. panel – BIM v praxi veřejných investorů. Ministerstvo obrany představilo svůj pilotní projekt sportovního areálu Juliska. 
  • 4. panel – BIM v praxi soukromých investorů. Představení stavby roku 2019 - centrály ČSOB SHQ Radlice. + představení některých z přihlášených projektů do Stavby roku 2020. Moderátor tohoto panelu Jan Klečka zmínil, že z 84 v letošním roce přihlášených projektů je téměř 1/3 z nich určitým způsobem zpracovaná v BIM.

Naše BIM konzultantka Aga Szóstko – Budzińska chválila z prvního dne hlavně příspěvek pana Leoše Svobody (MPO, czBIM) o Digitálním vystavěném prostředí pro Digitální Česko. Připomenul, že projekční část je jen zlomek z životního cyklu objektu. Zdůraznil důležitost fáze provozu a údržby. A i v této fázi je důležité na objekt pohlížet v širším kontextu a vnímat souvislosti - vnímat systémy a systémy systémů (systémy ekonomické, sociální, dopravní a další), které tak dohromady vytváří ono vystavěné prostředí. Seznámil účastníky s přístupem organizace Building Smart, který se přesouvá od budov k ekosystému digitálních dvojčat, k systému systémů. K zamyšlení stojí i rozdělení informačních modelů na PIM (dodací fáze) a AIM (provozní fáze). Příspěvek Leoše Svobody můžete zhlédnout zde. Dle Agy vám rozšíří obzory, ukáže využití BIM v zahraničí a také umožní člověku pochopit, jaký přesah má BIM do mnoha odvětví. Ve středu se program nesl v duchu workshopů. 

  • 1. workshop – Digitální data a vystavěné prostředí
  • 2. workshop – BIM v CDE. V tomto bloku vystupovala jako odborný garant Ivana Matějková. V jejím příspěvku padl návrh, že by mohlo vzniknout jedno “standardizované” CDE, které bude řešením pro všechny projekty. Během diskuze potom pan Leoš Svoboda (MPO, czBIM) informoval, že asociase Building Smart pracuje na standardu CDE. Definovat open CDE je skutečná výzva pro další vývoj CDE. 
  • 3. workshop – BIM ve FM. Velmi zajímavým příspěvkem byl BIM asset management při správě nemocnic v Qataru od pana Jana Kotalíka ze společnosti IKA Data. Na pozoruhodném příkladu z praxe poradil, jak naplánovat a připravit proces BIM na velkém projektu. Bylo zde jasně vidět, že BIM proces v projektu je hlavně kooperace několika specialistů a dedikovaných řešení, navíc různých pro konkrétní fáze. Tento příspěvek můžete zhlédnout zde.
  • 4. workshop – BIM – rozpočty, výrobky, technologie

Konference tak přiblížila vize dalšího vývoje BIM, stav přípravy digitální legislativy, předvedla zkušenosti partnerů výstavby a realizovaných staveb a stav uplatnění digitalizace a realizace procesů přípravy, realizace a provozu staveb.

Oba dny byly vysílány jako on-line stream. Záznam z prvního dne můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/jG4SQ_rFbvg; druhý den potom zde: https://youtu.be/EapXrVrRvrQ

 

Dokumenty ke stažení zdarma