BIM World Munich 2017

Koncem listopadu proběhla v Mnichově prestižní mezinárodní konference BIM World 2017. I letošní ročník zaznamenal vysokou návštěvnost (na 3 000 delegátů a 100 vystavovatelů z různých zemí i oborů), čímž se bezesporu zasloužil o postavení největšího veletrhu zaměřeného na BIM a další inovativní technologie ve stavebnictví.

Společným tématem řady přednášek byl globální trend urbanizace a rychlé tempo růstu světové populace. Stále více lidí, a to především v Africe a Asii, se stěhuje do velkých měst. To ve svém důsledku klade větší nároky na nové zdroje, které ovšem nejsou k dispozici. Řešením je zefektivnění nastavených procesů, v čemž nám zásadním způsobem pomáhá digitalizace.

O bohatý dvoudenní program se postaralo více než 60 řečníků, jejichž prezentace doplnila desítka workshopů. „Většina příspěvků, ať už od kolegů z Finska, Nizozemska, Švýcarska, Velké Británie, Austrálie či USA, vyzdvihovala význam BIM technologie pro správu a údržbu budov. Vzhledem k období nástupu BIMu do praxe sledujeme první přínosy pro Facility Management již nyní. Nicméně s ohledem na délku životnosti budov můžeme mnohem větší výsledky očekávat v blízké budoucnosti,“ komentuje Tomáš Minka. Na konferenci zazněla i nová definice termínu BIM - a to Better Information Management. „Zvýšený důraz na Facility Management byl zřejmý i z většího počtu výrobců softwaru, kteří se nyní na tuto oblast hojně zaměřují,“ dodává Tomáš Minka.

Účast na konferenci byla pro všechny velmi přínosná a nás osobně utvrdila v názoru, že jsme se s aplikací Bim.Point vydali správnou cestou. Příští rok se do Mnichova chystáme znovu, tentokrát od 27. do 28. listopadu 2018.
Dokumenty ke stažení zdarma