BIM DAY 2019

V úterý 8. 10. 2019 proběhla v Praze konference BIM DAY 2019. Pro letošní ročník vybrali organizátoři z czBIM netradiční prostory PVA EXPO Praha. Tady jsou naše dojmy z pohledu aktivního účastníka konference.

Dopolední blok přiblížil aktuální situaci v oblasti BIM a digitalizace nejen v ČR. Jedním z prvních přednášejících byl Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT, který hovořil o loni schválené koncepci Digitální Česko. Tento dokument se týká veškerých dopadů digitalizace na hospodářství a společnost. V kontextu se stavebnictvím zdůraznil pan Dzurilla přínosy BIM modelů pro správu objektů a vyzdvihl, že už i státní správa v této problematice dohání veřejný sektor.

Následoval blok „Mise a Vize zadavatelů“, kde zazněly zajímavé myšlenky od zástupců veřejné i soukromé sféry. V bloku o datovém standardu byl představen aktuální stav SNIM. Přednáškovou část uzavřela moderovaná diskuze za účasti předních představitelů BIM na aktuální témata v oblasti digitalizace.

Závěrečná část konference byla zaměřena na praxi v podobě tří současně probíhajících bloků workshopů.
V hlavním sále se konal workshop Projekty realizované s BIM, na kterém bylo představeno sedm pilotních projektů. Metroprojekt přiblížil Využití metody BIM při projektování stanic pražského metra D. Zatím tedy ve fázi projektování, ale nám se hned vybavila případová studie londýnského projektu Crossrail, ke které se v mnohém blíží. Jediným projektem, který zde popisoval využití BIM modelu i pro správu objektu, bylo ELI Beamlines – laserové centrum Břežany. Facility Manager Roman Kuřátko sdílel své zkušenosti s nástrojem Bim.Point. 

Na téma Uplatnění BIM při podpoře Facility Managementu se konal také samostatný workshop. Moderátor workshopu Tomáš Minka byl potěšený velkým zájmem posluchačů a jejich technickými dotazy. Živě diskutovány byly otázky, zda se má BIM model pro potřeby FM zjednodušovat, nebo zůstat dle projektu, a zda má být tok dat mezi CAFM a BIM modelem oboustranný… Šlo vidět, že téma BIM pro FM účastníky zajímá; všichni hledají správná řešení, nejlépe ověřená provozem. Odborná rada pro BIM přislíbila zorganizovat na toto téma samostatný půldenní workshop.

Ve třetím sále probíhal workshop CDE (společné datové prostředí). Posluchači se dozvěděli, proč je užitečné pracovat s jednotným zdrojem informací; i zde prostřednictvím příkladů z praxe. Na workshopech bylo představeno mnoho zajímavých a velice rozlišných řešení. Co však měly všechny projekty společné, byla velká snaha o komunikaci a transparentnost.

Součástí BIM day 2019 byl také BIM market, veletrh technologií a řešení, podporující zavádění metody BIM do praxe.

Na jedné z panelových diskuzí zazněla věta „BIM je nezvratná záležitost. Čím dříve začnete BIM zkoušet, tím lépe.” A s tím nemůžeme než souhlasit. :-)

 


zdroj fotek: Bim.Point a czBIM

Dokumenty ke stažení zdarma