Naše historie a vize

Přestože jako termín spuštění funkční verze Bim.Pointu uvádíme říjen 2015, jeho počátky sahají mnohem dál.

Od samého vzniku našeho ateliéru di5 architekti inženýři, to znamená již před dvaceti lety, jsme se zabývali 3D modelováním. Vždy jsme se snažili v průběhu prací na projektu udržovat 3D virtuální model stavby. Přechod na BIM v roce 2009 byl pouze logický vývoj.

Z důvodu efektivity naší projekční práce jsme BIM nástroje nasazovali u všech zakázek, včetně těch, u nichž původně klient požadoval jako konečný výstup pouze 2D data nebo 2D výkres. Zpracovávali jsme plnohodnotný model, který lze využívat po celou dobu životnosti objektu. Zde jsme však narazili na problém.

Na trhu jsme neobjevili nástroj, který by vyhovoval potřebám koncového uživatele a klienta, správce budovy. Naši zákazníci neměli dostatečně pohodlnou možnost jak námi vytvořená data efektivně využívat. V roce 2013 jsme tedy začali hledat partnera pro vývoj takového nástroje, ale ukázalo se, že ani toto není cesta, která by splňovala naše očekávání.

Zlomovým se stal začátek roku 2015, kdy jsme se v di5 rozhodli vyvinout takovýto nástroj sami. Využít našich bohatých zkušeností z projektování a vytváření modelů a navrhnout nástroj, který bude maximálně intuitivní, účelný a univerzální pro práci s informacemi obsaženými v BIM modelech. Náš projekční tým se rozrostl o tým schopných programátorů, společně jsme analyzovali potřeby klientů a naše představy začínaly mít skutečnou podobu.

Již v říjnu 2015 se nám podařilo spustit demo verzi Bim.Pointu a následovaly měsíce důsledného testování, připomínkování a vylepšování. V březnu 2016 jsme vypustili do světa plně funkční beta verzi.

Naše práce tím však nekončí. Vidíme velký prostor pro rozšiřování funkcionalit i zdokonalování těch stávajících. V řadě zemí jsou požadavky na použití BIM již součástí národních oborových norem pro projektování staveb. V BIM modelování je budoucnost. Je přirozené začít využívat výhody BIM modelů naplno a to nejen ve fázi projektování.

Je důležité mít stále k dispozici “živý“ BIM model se všemi informacemi vnesenými na začátku projektantem, doplněnými v průběhu výstavby dodavatelem a následně správcem budovy. K tomu je zapotřebí nástroj, který vám interpretaci těchto informací podá jednoduše, přehledně, jak jste zvyklí, a přizpůsobí se vašim požadavkům. A právě toto je naše cesta i cíl.

Dokumenty ke stažení zdarma