Kdo je kdo ve světě BIM (aneb od BIM zkratek k BIM pozicím)

 

V BIM projektu se kromě množství zkratek (které popisujeme zde) setkáte také se spoustou nových pracovních pozic. Níže vám přiblížíme ty základní z nich. Pozice jsou řazeny vzestupně dle nároků na zkušenosti a míru zodpovědnosti osob. (Při popisu pozic jsme vycházeli z našich odborných zkušeností; nejedná se o normou definované charakteristiky.)


BIM SPECIALISTA

 • BIM specialista má velmi dobré zkušenosti se softwarem pro realizaci BIM projektu.
 • Chápe firemní BIM standardy a postupy a umí v souladu s nimi vytvářet BIM modely a dokumentaci.
 • Nemusí mít až tak bohaté zkušenosti v samotném projektování, může působit ve spolupráci se zkušenějším projektantem, který třeba naopak nemá takové zkušenosti s BIM softwarem. Často jsou na této pozici např. studenti.

  

BIM KOORDINÁTOR

 • BIM koordinátor řídí a koordinuje BIM projekt podle dohodnutých standardů a postupů firmy. Dle vytíženosti a rozsahu projektu může jeden BIM koordinátor působit na více projektech ve firmě zároveň.
 • BIM koordinátor je pozice, která kombinuje znalosti správy modelu, správy projektových informací a řízení procesů.
 • Sestavuje BEP – výkonný plán BIM pro daný projekt. Během projektových fází dohlíží na správnost tvorby BIM modelu v souladu s předem nastavenými standardy (stanoveny v BEP).
 • Hlídá naplněnost modelu předem specifikovanými informacemi. (O tom, co má smysl požadovat např. v BIM modelu skutečného provedení píšeme zde.)
 • Má výborné zkušenosti v daném BIM software a poskytuje „technickou podporu“ pro ostatní projektanty při nejasnostech či potížích. Podílí se i na samotné tvorbě modelu, zejména při složitých či nestandardních řešeních.
 • ! nejedná se o koordinátora profesí ve smyslu technického řešení – to by měla být i nadále práce projektanta

BIM MANAGER

 • BIM manager řídí tým BIM koordinátorů jednotlivých projektů.
 • Je to strategická pozice, která řeší metodu BIM ve firmě koncepčně a systémově (bez ohledu na roli firmy v projektu – zadavatel, projektant, zhotovitel či provozovatel).
 • Je zodpovědný za správu a koordinaci informací pro dodavatele zapojené do projektování, výstavby a řízení díla.
 • Je také odpovědný za implementaci procesů a strategie BIM ve firmě, za nastavení firemních BIM standardů a postupů.
 • Sleduje novinky v oblasti BIM a posuzuje vhodnost jejich začlenění do interních procesů.

CDE MANAGER

 • CDE manager je osoba, která po dohodě a ve spolupráci s BIM managerem a v souladu s cíli firmy implementuje procesy dodání, přenosu a skladování produkovaných dat. Daty se míní nejen BIM model samotný, ale všechny navázané dokumenty; v nejkomplexnějším pojetí vč. e-mailové komunikace.
 • CDE manager nastavuje a spravuje digitální platformy a technologické nadstavby, ve kterých probíhá BIM proces, aby zaručil správný a včasný tok dat.
 • Důležitost této pozice v následujících letech hodně poroste. 

BIM KONZULTANT

 • BIM konzultant je osoba, nejčastěji outsourcovaná, která funguje jako odborný poradce v přípravných procesech zadání projektu nebo při implementaci metodiky BIM ve firmě.
 • Tato osoba má mezioborové znalosti a bohaté zkušenosti s BIM (ideálně i z projekční praxe). Má zkušenosti s analýzou, návrhem a implementací informačních systémů.
 • Komplexní přehled a znalosti aktuálních novinek ve světě BIM umožňují BIM konzultantovi najít společně s klientem optimální BIM řešení.
   

 

Dokumenty ke stažení zdarma