Konference Facility management 2018

První dva říjnové dny se na Slovensku nesly v duchu 16. ročníku mezinárodní vědecko-odborné konference Facility management 2018, která se letos zaměřila na téma: „Pracovníci + Prostředí = Prosperita“. Konference již tradičně nabídla potřebnou platformu pro setkání odborníků a vzájemnou výměnu nových informací a zkušeností z této oblasti. I my jsme se letošního ročníku zúčastnili nejen jako aktivní účastníci, ale také hlavní partneři čtvrtého tematického celku zaměřeného na informační technologie.

Současný Facility Management je multioborová disciplína, která pokud je vykonávána efektivně, přispívá k plynulému chodu jakékoliv organizace a pomáhá spoluvytvářet kvalitní prostředí pro zaměstnance. Jedním z diskutovaných témat proto byl i nový certifikační systém WELL, který je dalším stupněm stávajícího standardu LEED. Systém WELL požaduje průběžný monitoring budovy a udržování kvality prostředí. Posuzuje kvalitu vnitřního prostředí zejména z pohledu budoucích uživatelů, a to s ohledem na jejich zdraví a spokojenost. Fakt, že je nezbytné zohlednit nejen počáteční investici do projektu, ale klást důraz také na náklady v průběhu celého životního cyklu stavby, potvrdily i proslovy týkající se využívání BIM technologie při údržbě a správě nemovitostí. BIM, jako hlavní hybná síla digitalizace ve stavebnictví, je totiž pro Facility Management velkou oporou.

Tomáš Minka, vedoucí vývoje Bim.Point a jednatel di5 architekti inženýři, vystoupil s přednáškou "Od prototypu stavby po digitální dvojče – BIM model z pohledu správce budovy". Ideálním příkladem reálné stavby se přitom stala generální rekonstrukce administrativní budovy Nekázanka 11 v historickém centru Prahy, kde byl BIM model využit od počáteční projektové fáze až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. V současnosti se zpracovávají postupy pro využití BIM modelu přímo při správě a Nekázanka 11 se tak pravděpodobně stane prvním objektem v České republice, na kterém bude kompletní BIM model pro Facility Management využíván.

Dalším zajímavým příspěvkem z pohledu BIM bylo jeho zavádění u již existujících staveb. František Kuda a Eva Wernerová z Fakulty stavební VŠB-TUO přiblížili tento složitý a náročný proces, přičemž definovali důležité faktory ovlivňující jeho úspěšné zavedení, tj. dostupnost a aktuálnost požadovaných dat a ICT vybavení, a dále správné personální obsazení klíčových pozic. Pokud facility manažer bude schopen naplno využívat všech možností BIM modelu, dojde k posunu od původního vnímání BIM jako informačního modelu budov k nástroji informačního řízení budov (Building Information Management).

Konference na dohled od Štrbského Plesa byla opravdu přínosná, takže se již těšíme na další ročník.

 

Dokumenty ke stažení zdarma