Vize - hladký převod BIM dat z návrhu stavby do fáze jejího užívání

18. května 2017

Co nejhladší převedení BIM dat z návrhu a realizace stavby do fáze jejího provozu a užívání je cíl, který dává využití BIM metodiky ten potřebný smysl.

Jaká je však praxe?

Zúčastněte se během 3. konference BIM ve stavebnictví workshopu pod vedením Tomáše Minky a připojte se k diskuzi.

Odborný workshop se bude konat 25. května 2017 (druhý den konference) od 9:00 do 10:30.

Budeme diskutovat o tom, jak tohoto hladkého převodu BIM dat dosáhnout a kde dnes leží hlavní překážky. Kvalitní pravdivá dokumentace skutečného provedení stavby je tradičně zanedbávanou popelkou. A jak efektivně nastavit workflow aktualizace dat, tedy BIM modelu během užívání stavby?K těmto a dalším tématům se v panelu vyjádří a přednesou své zkušenosti odborníci, kteří tuto problematiku již aktivně řeší a hledají ty nejideálnější funkční postupy.

v panelu přislíbili účast:
Jana Poláčková, Projektový manažer, Facilities management, Československá obchodní banka, a. s.
Markus Ising, Head of Real Estate & Engineering ve společnosti Metro Cash and Carry
Milan Hampl, prezident IFMA CZ, CEO IKA Data
Jakub Bican, GIS division manager ve společnosti CAD Studio a.s.
Petr Kuba, Hlavní inženýr projektu ve společnosti SWECO

Dokumenty ke stažení zdarma