Summit Koncepce BIM

21. listopadu 2019

V PVA Letňany Praha právě probíhá Summit Koncepce BIM. Mezinárodní konference věnovaná implementaci metody BIM do českého stavebnictví se koná mj. za účasti Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu ČR, a Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro digitalizaci.

Vladimír Dzurilla právě hovořil o tom, jak BIM model používaný v nástroji Bim.Point pomáhá a usnadňuje práci při správě budov. 

Akce se kromě tuzemských odborníků účastní také zahraniční hosté z vládních úřadů zemí, které výrazně pokročily v oblasti digitalizace. Ti přinášejí unikátní zkušenosti se zaváděním metody BIM a nabízí účastníkům možnost srovnání postupu implementace BIM v ČR a v Evropě.

Summit je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určen odborníkům z veřejného sektoru a státní správy a odborné veřejnosti z podnikatelské sféry.

Koncepce digitalizace ekonomiky a společnosti má za cíl zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost a prosperitu. Digitalizace českého stavebnictví, založená na implementaci Koncepce BIM je cestou, jak dosáhnout očekávané efektivity jednak celého stavebnictví, ale i procesu zadávání veřejných zakázek a následné provozování staveb a objektů. Transformace celého odvětví na Stavebnictví 4.0 je nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování celého odvětví v česku, EU i v celé Evropě.

Program Summitu zde


Summit spolupořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko.

Dokumenty ke stažení zdarma