Projektování budoucnosti - Krakov

15. dubna 2019

 3. dubna 2019 proběhl v Krakově 6. ročník úspěšné konference Projektování budoucnosti.

Petr Matyáš přijal pozvání hlavního organizátora – polského sdružení BIM Klaster – a vystoupil s úvodní přednáškou: BIM v Česku – legislativní přípravy do 01.01.2022.
Přiblížil polským účastníkům legislativní proces spojený s implementací BIM v ČR, práci na standardech SNIM, aktivitu CZBim a zdařilou spolupráci mezi experty v oboru a státem v rámci koncepce zavedení BIM v ČR. Poukázal na důležitost BIM dokumentace, která je základem úspěšného implementačního procesu a práci s BIM ve všech sektorech: od projektování po správu budovy. Jedním z uváděných příkladů byla administrativní budova Nekázanka, která získala zvláštní cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a czBIM v soutěži Stavba roku 2018.

Ostatní příspěvky konference vyzdvihovaly úspěšné používání BIM v polských firmách, proběhla diskuze o problémech a trendech v implementaci a ke zhlédnutí byly i praktické ukázky práce s BIM v několika polských firmách:
• Realizace technologie BIM v infrastrukturním projektu, na příkladu vedení vysokého napětí 400kV Kozienice – Miłosna – ENERGOPROJEKT KRAKÓW
• BIM - První kroky ve společnosti, která navrhuje komunikační infrastrukturu – Promost Consulting
• Přehled nejběžnějších potíží, kterým čelí architektonické kanceláře v době digitalizace a implementace BIM – WSC
• kompletní program konference najdete zde

Zahraniční přednášky přinesly zejména ukázky realizací BIM projektu. Mezi nejzajímavější patřilo „Integrované BIM řešení pro velké výrobní továrny. Během fáze návrhu až do fáze výstavby“ – příklad od firmy TAKENAKA a její továrny na výrobu automobilů.

 

Dokumenty ke stažení zdarma