Petr Matyáš o EU BIM Task Group

26. února 2017

EU BIM Task Group je skupina zástupců více než 14 evropských států, která si dala za úkol vytvořit „EU BIM příručku“ – návod, jak začlenit principy BIM do veřejných zakázek. Vize je vytvořit celoevropsky sladěný přístup, který by dal jasná pravidla pro použití metodiky BIM v průmyslu. Skupina se rovněž snaží o propagaci myšlenky BIM jako takové a jejich výhod – zvýšení kvality dodávaných stavebních prací a staveb, úspora veřejných peněz, lepší hospodaření s veřejným majetkem a udržitelná konkurenceschopnost průmyslu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Náš CBDO Petr Matyáš je členem pracovní skupiny EU BIM Task Group. V červnu 2016 byl na tuto pozici nominován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Co obnáší tvé členství ve skupině?

Členství ve skupině má dvě roviny. Jednak je to možnost pracovat na „Guide book pro veřejné zadavatele“. To znamená na jakési příručce, která připraví doporučení pro jednotlivé evropské země ve vztahu k zavádění BIM.
Tou druhou je možnost být v kontaktu s lidmi, kteří vedou proces zavádění BIM a digitalizace ve stavebnictví v jednotlivých členských státech EU.

Co nového přineslo poslední zasedání EU BIM Task Group?

Poslední pracovní setkání se konalo na začátku února v Bruselu. V průběhu práce na „Guide Book“ se jednak komunikuje elektronicky, ať už emailem nebo prostřednictvím videokonferencí, a zároveň se cca dvakrát do roka konají pracovní schůzky, na kterých se diskutuje problematika zavádění BIM v jednotlivých státech.

Jaký dopad bude mít výsledek práce EU BIM Task Group pro Českou republiku?

Dopad záleží „zatím“ pouze na České republice. Nemusí být žádný nebo můžeme využít zkušenosti z dalších evropských zemí.

 

O vzniku EU BIM Task Group si můžete přečíst zde.

Dokumenty ke stažení zdarma