Ohlédnutí za 5. odbornou konferencí BIM ve stavebnictví

6. června 2019

S potěšením sdílíme shrnutí pana architekta Martina Jana Rosy k 5. odborné konferenci BIM ve stavebnictví. Přehledné, stručné a výstižné. Pod to se můžeme jen podepsat.
A velice si vážíme pochvaly v posledním odstavci. Děláme vše pro to, abychom tuto pozici obhájili i v dalších letech. :-)

 

Pár bezprostředních dojmů z letošní konference BIM ve stavebnictví:

– Stále je ve hře termín 2022 pro zavedení povinnosti zpracovávání dokumentace metodou BIM pro nadlimitní veřejné zakázky (< 150 mil. Kč). A stále platí, že ještě nikdo neví, co přesně to bude znamenat… Podle všeho ale bude za pár let standardem to, jak dnes funguje 10 % nejinovativnějších firem. Více na www.koncepcebim.cz.

– Řeší se jednotná klasifikace. Rozhodlo se o převzetí některého z fungujících cizích systémů. Za mě dobrá volba. Není ještě zřejmý, jaký že to systém bude, ale já tipuji něco z pobaltí.

– V souvislosti s digitalizací se chystá řada zajímavých projektů. V rámci GeoInfoStrategie se rozvíjí infrastruktura pro prostorové informace (o české verzi založené na evropském standardu INSPIRE se zkráceně hovoří jako o NIPI – sic!, na ministerstvu vnitra se asi rozhodli handicapovaným trochu vypálit rybník). Veškerá prostorová data budou na jednom místě. Jiným evropským zemím v tomto úsilí kryjeme záda, ale pracuje se na tom. Více na www.geoinfostrategie.gov.cz a geoportal.gov.cz. Referenti stavebních úřadů se pomalu mohou připravovat na práci v rozšířené realitě.

– S tím souvisí vytváření digitální technické mapy. Na prahu druhého desetiletí dvacátého prvního století snad skončí nutnost jednotlivě se dotazovat desítek správců sítí, zda nemají v místě stavebního záměru nějakou infrastrukturu. Už aby to bylo!

– Zcela vážně je míněno vytvoření portálu stavebníka, jehož prostřednictvím bude vedená komunikace a předávána data související s povolováním staveb. Stavby budou mít svá rodná čísla. Pro realizaci portálu v termínu kratším než nikdy je silná motivace v podobě balíku několika evropských miliard. Opravdu jsem nabyl dojmu, že se toho kolem roku 2022 dočkáme.

– Jsem rád, že se v souvislosti s BIM standardizací řeší i téma autorských práv. V této souvislosti dojde k velmi zásadnímu posunu v definici autora – na výstupy BIM je nutno nahlížet jako na databázi, tedy kolektivní dílo.

– U velkých hráčů v komerční sféře je metoda BIM poměrně zajetá. Poprvé jsem měl při prezentacích konkrétních projektů pocit, že se nejedná o výsledek nejistých pokusů, ale o přestavení již zaběhnutých procesů. Hezky se na to koukalo. Ještě pár takových konferencí a jdu klikat do Skansky :)

– Měl jsem pocit, že mezi zástupci komerční sféry se letos hodně hovořilo o vhodném CDE. Jedná se o společné datové prostředí pro sdílení veškerých dat mezi projektantem, stavbou, investorem, správcem a dalšími. Prakticky jde o takový dropbox kombinovaný s IM a mailem. Vlastní řešení pro CDE má většina dodavatelů BIM softwaru, do jeho vývoje hodně investují v DEKu, nicméně u tuzemských velkých hráčů na trhu asi převládá BIMpoint (https://www.bim-point.com).

 


zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/p%C3%A1r-bezprost%C5%99edn%C3%ADch-dojm%C5%AF-z-leto%C5%A1n%C3%AD-konference-bim-ve-martin-jan-rosa/

Dokumenty ke stažení zdarma