Konference FM Camp 2018

25. dubna 2018

Abyste z našich pátečních fotek na sociálních sítích nenabyli dojmu, že jsme si do Popradu přijeli jen užívat výhled na Tatry a pobyt v aquaparku. Také jsme si pozorně poslechli většinu příspěvků kolegů přednášejících.
V naprosté shodě s naší vizí vystoupil Robert Harton ze společnosti ENGIE Services a.s.. Ve svém příspěvku „Digitalizácia a mobilita na FM projektoch alebo ako sa dá efektívnejšie komunikovať“ hovořil o reálném využití CAFM systému na moderních budovách. Popsal zkušenosti se zaváděním mobilních zařízení pro údržbu objektů, zmínil využití QR kódů v praxi a také možnosti energetického managementu. Klíčové podle něj je mít k dispozici kompletní digitální informace, které jsou na jednom místě a v přehledné struktuře. Budoucnost vidí v aplikacích, které uživatelům nabídnou pohodlnou vzájemnou komunikaci. Aplikace, které jim umožní sdílet a všem společně pracovat se stejnými daty / informacemi.
Pro někoho budoucnost, s Bim.Pointem současná realita...
Mnoho pozitivních ohlasů si vysloužila i prezentace Tomáše Minky „Jak efektivně využit informace z BIM modelů při správě staveb“. Ale abychom byli upřímní, vyslechli jsme si i jeden negativní komentář. Od více osob se k nám doneslo povzdechnutí, že se blok přednášek o BIMu neměl nechávat v programu jako poslední v pořadí, že se jedná o velké a zajímavé téma. Vaše ohlasy jsou pro nás důležité a určitě i pro organizátory konference.

Dokumenty ke stažení zdarma