Facility management 2018

1. října 2018

V krásném prostředí Štrbského Plesa se jako hlavní partner účastníme 16.ročníku vědecky-odborné mezinárodní konference Facility Management 2018, s podtitulem "Pracovníci + Prostředí = Prosperita". Konference se koná 1.-2.10.2018 a organizátorem akce je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia.

Cílem konference je umožnit setkání odborníků, vytvořit prostor pro získání nových informací a na výměnu zkušeností z této oblasti. Tento rok je konference rozdělená do 5ti tematických celků:
I. Facility management
II. Správa budov
III. Provoz budov
IV. Informační technologie
V. Energetický management

Celek IV. Informační technologie bude zahájen v úterý v 8:30 a je zaměřen na BIM, jeho praktické využívání pro procesy FM a celkově na automatizaci FM procesů. Jak dojít od prototypu stavby po jeho digitální dvojče, přiblíží se svém příspěvku Tomáš Minka.
Bližší informace o akci najdete na stránkách organizátora zde.

Dokumenty ke stažení zdarma