ČKAIT o BIM v Liberci

20. března 2017

Zítra (tj. 21. 3. 2017) se uskuteční další ze seminářů zaměřených na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, které v rámci programu celoživotního vzdělávání svých členů pořádá ČKAIT.
Jedním z přednášejících bude opět i Tomáš Minka, který přiblíží BIM model jako digitální 3D model stavby včetně vložené komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích.
Tentokrát se seminář bude konat v Liberci, v prostorách SPŠ stavební. Stále je několik míst volných. S kým se zde potkáme?  (info pro přihlášení)

Dokumenty ke stažení zdarma