BIM WORLD z pohledu Petra Matyáše

10. prosince 2016

Jak hodnotí svou účast na BIM WORLD 2016 náš Chief Business Development Officer Petr Matyáš? Co ho zaujalo a co překvapilo? A proč srovnává stavebnictví s IT odvětvím? Přečtěte si jeho bezprostřední pohled.

V současné době probíhá v celém světě digitalizace stavebnictví. I v ČR se tento proces rozběhl, a to jednak novelou zákona o zadávání veřejných zakázek a usnesením vlády „o zavedení BIM v ČR“. Základem pro úspěch digitalizace ve stavebnictví je nové nastavení jednotlivých procesů.
 
V rámci BIM World Munich bylo zajímavé sledovat rozdíl v přístupu a ve zkušenostech mezi německými společnostmi a lidmi, kteří působí pouze na Německém trhu a těmi, kteří působí mezinárodně. Např. při diskuzi s Dr. Ilkou May, (Associate director ARUP, EU BIM Task Group) a Ing. René Schumann (international director, Hochtief ViCon), (kteří se zajímali o software BIM.POINT a především o náš přístup k problematice BIM, ze kterého vývoj našeho softwaru vychází) jsme probírali především nutnost nových postupů (procesů), které v rámci digitalizace bude nutné nastavit. Nové podoby povolování staveb.
Není možné, pokud chceme fungující ekonomiku a kvalitní stavby, povolovat stavby tak dlouho (pozemní v průměru 6 let a dopravní 13 a více). Výsledkem současného stavu je, že buďto nestavíme vůbec, nebo stavíme stavby, které byly vymyšleny před 6 (resp. 13 lety). Představme si obdobnou situaci v IT, dnes by se začal prodával IPad nebo IPhone, který byl vymyšlen před 6 lety. Z pohledu zavádění BIMu bychom si měli dát za cíl, že celková doba povolení stavby, včetně lhůt pro odvolání nebude delší například než 1 rok. Tyto problémy se dnes řeší v celé Evropě.
Nově nastavit řízení staveb, jaká bude role project managementu, dá se říci, že kdo bude řídit model, ten bude „řídit stavbu“.
 
O přednášku v sekci „Enhancing the future of BIM“ byl velký zájem. Za nás jsme jednak představili naši cestu BIMem, tvorbu projektů, zkušenosti, které jsme získali, ze kterých jako pokračování architektonické a inženýrské práce týmu di5 architekti inženýři vzešel nástroj BIM POINT, který je pomocníkem pro naše klienty v době provozu stavby a facility managementu. Zároveň jsme nastínili další cesty možného vývoje směřující k automatizaci kontroly a k IoT ve facility managementu.
 
Ověřili jsme si, že naši lidé v di5 architekti inženýři (ale i v dalších firmách zabývajícími se BIM v ČR) jsou na evropské špičce v problematice BIM.
To neznamená, že bychom uměli a věděli vše. Vždy je dlouhá cesta mezi tím vědět kam jít, kam s rozvojem BIM směřovat a dostat se tam. Problémy které v našich projektech z pohledu BIM dnes řešíme jsou shodné s tím co se řeší v rámci celé Evropy.
 

 

Dokumenty ke stažení zdarma