Blog
BIM
IFC
Asociace
Ceník
HW požadavky
Ke stažení
Užitečné soubory

Co je BIM

Informační model budovy (anglicky Building Information Modelling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.
(více o BIM naleznete na našem BLOGu)

Co je IFC

Výměna a sdílení dat a údajů o stavbě mezi aplikacemi vyvíjenými různými výrobci software probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC (The Industry Foundation Classes), který je vyvíjen mezinárodním sdružením buildingSMART. Jedná se o textový soubor, který lze lehce použít pro předávání dat mezi různými aplikacemi.
(více o IFC naleznete na našem BLOGu)

 

Asociace

BuldingSmart
Iniciativa IFC započala v roce 1994, kdy Autodesk založil oborové konsorcium pro vývoj tříd C++ podporujících vývoj aplikací. Toto konsorcium, původně nazvané Industry Alliance for Interoperability, změnilo v roce 1997 jméno na International Alliance for Interoperability (IAI) a v roce 2005 na buildingSMART.
BuldingSmart
Členové mezinárodní aliance buildingSMART iniciovali myšlenku OpenBIM. Open BIM představuje moderní přístup k interdisciplinární spolupráci mezi jednotlivými partnery na poli AEC. Cílem aktivity Open BIM je pomoci koordinovat úsilí v oblasti podpory a zavádění pracovních toků prostřednictvím Open BIM. Například tím, že poskytne společné definice, požadavky a značení. Komunita Open BIM se neustále rozrůstá. České webové stránky www.openbim.cz spravuje Odborná rada pro BIM. Myšlenka OpenBIM je pěkně vysvětlena na krátkém videu zde.
BuldingSmart
Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Naše společnost di5 architekti inženýři, která se podílí na vývoji nástroje Bim.Point, je aktivním kolektivním členem Odborné rady pro BIM.

Cena - orientační zaváděcí kalkulace

Dle průměrné velikosti budovy

 •   bydlení - 1 000 m2 -  600 Kč/měsíc
 •    komerce - 3 000 m2 - 2 400 Kč/měsíc
 •    průmysl - 3 000 m2 - 1 900 Kč/měsíc

v ceně jednoho projektu: 

 • 10 uživatelů
 • 1GB dat
 • 10 IFC modelů

Úvodní nastavení projektu, spuštění, zaškolení a podpora

 • cca 1-2x roční poplatek, dle kalkulace náročnosti


Pro váš konkrétní projekt připravíme detailní nabídku. Zašlete nám své požadavky.
     

Minimální a doporučené HW požadavky

Pro zajištění chodu aplikace Bim.Point je potřeba dodržení následujících podmínek:

Minimální HW požadavky na pracovní stanice:
• internetové připojení
• webový prohlížeč WebGL (splnění testu http://get.webgl.org/)

Doporučené HW požadavky na pracovní stanice:
• internetové připojení 15 mbit/s
• webový prohlížeč WebGL, Google Chrome (splnění testu http://get.webgl.org/)
• ovládání pomocí myši
• dedikovaná grafická karta 512MB (samostatná mimo základní desku)
• 8GB RAM
• procesor Intel i3 3. generace

Zdroje a soubory ke stažení

Zdroje

ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, srpen 2014. 4 strany + CD ROM. Třídící znak 73 0109.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_model_budovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://buildingsmart.org/ 
http://www.eubim.eu/ 
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/
http://www.openbim.cz/
http://www.czbim.org/
http://www.di5.cz/

Soubory ke stažení

Užitečné soubory - zdarma ke stažení

 • Základní FM parametry pro BIM model

  Přehledná tabulka základních FM parametrů pro BIM model (pro fázi projektu DSPS)

 • Koncepce zavedení BIM pro ČSOB

  Koncepce zpracována z pohledu vlastníka budovy pro účely její správy a provozu. Definované požadavky a principy jsou formulovány za účelem využití BIM pro Facility management ČSOB.

 • CIC_BIM-Protokol

  Překlad britského dokumentu. Stručná a jasná definice co je BIM, jak bude na projektu použit a co kdo v BIM projektu má za povinnosti. CIC protokol je zpracován přímo do formy smluvní přílohy a je opatřen komentářem pro jeho vyplnění.